Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0988.25.77.66

Công ty cổ phần giấy ráp Việt Hàn

Bán hàng online:(zalo)

Mrs. Thùy 0988.25.77.66

Hỗ trợ kỹ thuật:

Mr. Bình 0986.75.42.42

Hỗ trợ trực tuyến (zalo)

Thùy : 0988257766