Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0982.977.377

Giới thiệu

GIẤY RÁP VIỆT HÀN - VIET HAN ABRASIVE

     Việt Hàn Giấy Ráp chính thức hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề vải nhám, giấy nhám tại thị trường Việt Nam từ năm 2003. Là Công ty đầu tiên sản xuất giấy ráp tại Việt Nam. Thế mạnh tạo sự khác biệt của Việt Hàn chính là công nghệ sản xuất tiên tiến nhất thường xuyên được cập nhật, nâng cao năng suất và chất lượng tạo ra những sản phẩm có tính cạnh tranh, chất lượng ổn định cho thị trường trong nước cũng như xuất khẩu, sự chuyên môn hóa trong từng bộ phận, tính trách nhiệm cao cùng những giám sát kỹ thuật làm theo tiêu chuẩn quốc tế tạo nên những sản phẩm hoàn thiện cả về chất lượng cũng như thẩm mỹ.

     Viet Han manufacturing business activity industries abrasive sand cloth, sandpaper in Vietnam market since 2003. As the first company to produce sandpaper in Vietnam. The strength of the Vietnamese regroup Korea is: technology's most advanced production regularly updated, improving productivity and quality, creating competitive products, stable quality to the market domestic as well as export. The special - ization in each division, accountable and technical supervision of the work under international standards to create perfect product for both quality and aesthetic level.

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM - PRODUCT QUALITY

     Đối với Việt Hàn, chất lượng sản phẩm được đặt lên trên hết. Những sản phẩm giấy ráp, vải ráp của Việt Hàn trước khi đến tay khách hàng đều được kiểm tra nghiêm ngặt qua nhiều bước trong suốt giai đoạn hình thành sản phẩm. Việt Hàn có đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu trong và ngoài nước về ngành nhám cũng như cơ khí, có thể tư vấn hỗ trợ khi khách hàng gặp khó khăn về vận hành và sử dụng sản phẩm. Đội ngũ nhân viên kỹ thuật của Việt Hàn vẫn không ngừng nỗ lực học hỏi, nghiên cứu đưa ra những sản phẩm hoàn hảo đáp ứng nhu cầu công nghiệp hiện đại.

     For the Viet Han, product quality is paramount. These products sandpaper, sand cloth of Viet Han, before delivering to customers are strictly tested through many steps, during the formation of the product Viet technical team trained intensive domestic and abroad in the industry as wel as mechanical roughness can advise the customer support difficulties in operation and use of the technical staff products. Viet Han still striving to learn, study make perfect products to meet the needs of modern industry.

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ - SERVICE QUALITY

     Để đem tới chất lượng dịch vụ tốt nhất tới khách hàng, đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng của Việt Hàn chuyên nghiệp có lòng nhiệt huyết cao, các dịch vụ hỗ trợ khách hàng bao gồm bảo hành, sửa chữa, thay thế sản phẩm mới nếu sản phẩm bị lỗi do Việt Hàn. Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến.

     To bring the best quality of service to customers, staff customer care professional of Viet Han have high enthusiasm. The customer service support include: warranty, repair and replacement of new products if the product fails due to Viet Han. Online technical support.