Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0988.25.77.66

Hệ thống phân phối

Hệ thống phân phối

Công ty CP xuất nhập khẩu Việt Hàn

Hiện  tại Công ty CP xuất nhập khẩu Việt Hàn là nhà phân phối lớn ở thị trường Hà Nội. Với các sản phẩm Giấy nhám, Vải nhám nhãn hiệu, Nhám nước nhãn hiệu, đánh bóng xe hơi nhãn hiệu, đá  mài nhãn hiệu.