Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0988.25.77.66

Nhám tăng k56

Còn hàng

Liên hệ giá

Nhám vòng, nhám tăng K56. Chuyên dùng cho các máy trà nhám tăng. (KT 100 x 610 mm)

Nhám vòng, nhám tăng K56. Chuyên dùng cho các máy trà nhám tăng. (KT 100 x 610 mm)