Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0982.977.377

Nhám vòng JA567

Còn hàng

Liên hệ giá

Dùng cho các loại dao kéo,nĩa, thép công cụ, đồ trang trí. Sản phẩm mang tính linh hoạt , khẩ năng cắt tuyệt vời Độ hạt: P60 - P320

Dùng cho các loại dao kéo,nĩa, thép công cụ, đồ trang trí. Sản phẩm mang tính linh hoạt , khẩ năng cắt tuyệt vời

Độ hạt: P60 - P320