Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0982.977.377

Nhám vòng K56, R158

Còn hàng

Liên hệ giá

Nhám vòng k56 sử dụng cho đánh gỗ, kim loại, nhựa, bê tông,... Nhám vong R158 sử dụng cho gỗ, gỗ khảm, gỗ có nhựa, có keo giảm bết dính, để mài phẳng tốc độ cao.

Nhám vòng k56 sử dụng cho đánh gỗ, kim loại, nhựa, bê tông,...

Nhám vong R158 sử dụng cho gỗ, gỗ khảm, gỗ có nhựa, có keo giảm bết dính, để mài phẳng tốc độ cao.