Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0988.25.77.66

Nhám tờ

Còn hàng

Liên hệ giá

Kich thước: 9"x11" (230mm x 280mm)

Kich thước:     9"x11"  (230mm x 280mm)